Don Bosco internaat Woluwe

Welke waarden vinden we belangrijk binnen de opvoeding bij Don Bosco?

Centraal in onze werking staat een RESPECTvolle omgang met elkaar, gestoeld op de visie van Don Bosco.

Rust en regelmaat
 • Rust en regelmaat
 • Duidelijkheid in afspraken en grenzen
 • Begripvol en redelijk
 • Groeien in verantwoordelijkheid
 • Vrijheid en zelfstandigheid
Jezelf zijn
 • Jezelf zijn, authentiek en echt
 • Eerlijk en oprecht
 • Open
 • Rechtvaardig en verdraagzaam
 • Geïnspireerd
Liefdevol en warm
 • Liefdevol en warm
 • Er bij horen
 • Onvoorwaardelijk
 • Steun en bescherming
 • Vriendschap en vertrouwen
courses
 • Bruisend en levendig
 • Humoristisch en speels
 • Gelukkig
 • Gemotiveerd en geëngageerd
 • Betrokken: je mening en inzet is belangrijk

Principes voor een RESPECTvolle omgang

 • Opvoeden gebeurt midden tussen de jongeren in een hartelijke sfeer

  Opvoeden gebeurt in het dagelijkse leven, bij het eten, studeren, spelen, babbelen, … De opvoeder staat – net als Don Bosco – midden tussen de jongeren. Hij is aanspreekbaar en betrokken en oprecht in hen geïnteresseerd. Hij zet zich onvoorwaardelijk voor hen in en bouwt met hen een vertrouwensband op binnen een warme, familiale en hartelijke leefomgeving.
  Don Bosco omschreef dit als ‘je liefde voelbaar maken’.

 • Een redelijke, begripvolle omgang

  Dit wil echter niet zeggen dat alles kan en mag. De opvoeder leert de jongeren situaties inschatten (zien) met een grote dosis gezond verstand (oordelen) en ernaar handelen (handelen). De opvoeder is het stootblok waartegen de jongeren soms botsen. Hij gaat hierbij telkens opnieuw begripvol in gesprek met de jongeren. Dit alles doet hij in een omgeving waarin een duidelijke structuur en regelmaat heersen.

 • Vanuit ons geloof

  De waarden waarvan hierboven sprake stoelen allemaal op ons geloof in Don Bosco die ons leerde te vertrouwen in Jezus en Maria. Vanuit dit geloof koos Don Bosco voor de zwaksten. Dit doen wij vandaag ook, met respect voor de eigen inspiratie van elke jongere en vanuit ons geloof in hen.