Don Bosco internaat Woluwe

Wie zijn onze partners in opvoeding?

 • We werken Thuis-ondersteunend: opvoeden doen we samen mét de ouders, door het onderhouden van intense contacten.

 • Via de Jeugdwerking ‘KAJ’ hebben de jongeren inspraak in de werking. Ze worden nauw betrokken.
  Uit de jeugdwerking groeide een oud-leerlingen- en vrijwilligerswerking.
  Samen met de ouders groeide dit uit tot een eigen VZW.: KAJ Don Bosco vzw.
  Getuigenis KAJ bekijken

  • Vrijwilligers en buddy’s geven ons de nodige ondersteuning: het geven van bijles, organiseren van activiteiten, helpen bij de algemene omkadering …

  • Hun Allegriafonds helpt kansarme jongeren bij het dragen van schoolonkosten.
   Zo krijgen alle jongeren op internaat gelijke kansen. Samen met de stichting Pelicano proberen we de kinderarmoede in België in te perken.

 • We onderhouden een nauwe samenwerking met scholen uit het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs in Brussel en omgeving. Hierdoor beschikken we over een groot aanbod aan studierichtingen op maat van elke jongere.

 • In de voorbije jaren ging het internaat de samenwerking aan met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.
  Het outreachend aanbod WelWijzer! / P.L.E.K. situeert zich op drie niveaus:

  • Het internaat ondersteunen bij de opmaak van een kwaliteitszorgkader

  • De opvoeders versterken in hun pedagogische vaardigheden

  • Het begeleiden van internen en hun context

  Getuigenis P.L.E.K. bekijken

 • Er is een goede relatie met heel wat ondersteuningsdiensten binnen onderwijs en Jongerenwelzijn zoals CLB-centra, centra algemeen welzijnswerk, jongeren advies centra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychologen, logopedisten, pleegzorg, consulenten …

 • Het internaat en de KAJ zijn ook partner van de brede school Sint-Pieters-Woluwe. Zo hebben we een goed contact met vele organisaties uit de buurt : gemeenschapscentra Kontakt en OpWeule, jeugdhuis De Schakel, sportclubs, de bibliotheek, de muziekschool, onderwijsverstrekkers, gemeentediensten, … It takes a village to raise a child!

KAJ Don Bosco
Allegriafonds
Stichting Pelicano
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen
Jeugdhulp
Bredeschool Sint-Pieters-Woluwe
Vlaanderen is kansrijk opgroeien
Vlaanderen is onderwijs